17.06.2021.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u narednom p

online pristup
14.04.2021.

Putem obrazaca za svaki pojedini predmet imate mogućnost komentarisanja prijedloga predmetnih kurikuluma. 

online press
13.04.2021.

Srijeda, 14. april 2021. u 12 sati

13.04.2021.

Grafički prikaz elemenata predmetnog kurikuluma.