12.07.2021.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo ponavlja javni poziv za prijavu recenzenata dokumenata Kurikuluma Kan

05.07.2021.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u periodu od 21. juna do 30.

17.06.2021.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u narednom p

online pristup
14.04.2021.

Putem obrazaca za svaki pojedini predmet imate mogućnost komentarisanja prijedloga predmetnih kurikuluma. 

online press
13.04.2021.

Srijeda, 14. april 2021. u 12 sati

13.04.2021.

Grafički prikaz elemenata predmetnog kurikuluma.