Uvodna riječ ministrice

Dragi sugrađani, profesionalci u obrazovanju, draga djeco i dragi učenici, roditelji i staratelji,

nalazimo se na platformi koja sada pohranjuje plodove napornog rada vrhunskih profesionalaca, plodove sakupljene na putu kojim je Kanton Sarajevo prošao od 2016. godine u svojim naporima da reformira obrazovanje. U tom trenutku, na početku tog puta, pogled je bio usmjeren u dokumente po kojima se podučava, na Nastavni plan i program. Nastavni plan i program koji je i sada u upotrebi zapravo je skup vrlo različitih dokumenata podijeljen po nastavnim predmetima koji je povremeno imao svoje izmjene i dopune. Nerijetko su učitelji po svim obrazovnim nivoima ostajali iznenađeni kako je malo interdisciplinarnosti, te kako jedan te isti fenomen u svijesti djece i učenika pronalazi različita, a ne jedno spoznajno mjesto, tamo gdje se formiraju spoznaje i znanja. Nepostojanje jedinstvenog, integriranog procesa podučavanja davao je oskudne rezultate, što se na kraju i potvrdilo rezultatima PISA i TIMSS istraživanja u kojima su učestvovali i naši učenici.

Dvadeset i dva predmetna kurikuluma, data na ovoj platformi, izrađena su na jedinstvenoj metodologiji i daju novi pristup podučavanju i učenju. Ovdje zacrtani ciljevi, ili šire kazano ishodi, oslanjaju se na koncentrične krugove definiranog razvoja kroz koje učenik prolazi. To je danas u javnoj raspravi, a već sama činjenica da su dokumenti po kojima će učiti učenici, u javnoj raspravi prije upotrebe, veliki je pomak i presedan u kreiranju politika. Ovaj presedan krajnje je utemeljen u opredijeljenosti ovog ministarstva da je obrazovna reforma širi društveni proces, da je ona opšte dobro i naš generacijski poduhvat. 

Stoga nas čeka još mnogo posla. Intenzivno radimo na mapiranju obrazovne reforme i procesa obrazovne reforme. Razumljivo je da je 2016. godine trebalo početi od nečeg i zadovoljni smo što sada imamo dokumente koji će poslije javne rasprave i poslije recenzije i dorade dobiti priliku da ožive u srcima i umovima naših nastavnika, pa potom u učionici, tamo gdje se dešava najveći dio školskog podučavanja i učenja. Pa ipak, treba se zagledati u cjelovitost procesa. Sve što se podučava i uči, uči i podučava u učionici, mora imati svoju podršku u svim drugim vannastavnim, pa onda još šire školskim, a onda još šire u vanškolskim i društvenim prilikama, procesima, poduhvatima i aktivnostima. To su odgojni koncepti iz vrijednosnog sistema koje također treba oživjeti, sinhronizirati i prilagoditi djeci i učenicima i njihovim potrebama. U toj mapi već vidimo sistematične programe podrške odgajateljima i odgajateljicama, nastavnicima i nastavnicama, programe profesionalnog razvoja direktorica i direktora, dodjeljivanje markica školama koje su lideri u inovacijama, vrtićima i školama gdje djeca i učenici rado idu. U toj mapi su instrumenti za evaluaciju ukupne školske infrastrukture, koja je u službi postizanja ugodnog i funkcionalnog ambijenta za zdrav rast i razvoj djece i učenika. Dijete i učenik za nas nije samo sudionik, akter procesa podučavanja – djeca i učenici su naši mali-veliki ljudi, građani, koji će vrlo brzo biti donosioci odluka, malih i velikih, svakodnevnih, sa rutinskim i dalekosežnim posljedicama za njih, njihove porodice i naravno njihovu domovinu Bosnu i Hercegovinu u njenoj raskošnoj raznolikosti, kakva se samo na rijetkim mjestima u svijetu susreće. Na rubovima te mape po kojoj reformiramo obrazovanje nalaze se veze sa svim drugim servisima i oblastima društva koji će obrazovnom sistemu dati presudnu svrsishodnost pri postizanju cjelovitog ambijenta koji će biti prijateljski raspoložen prema djeci, mladima i porodici općenito, sa svim njenim potrebama, različitim i sličnim.

Svima nam želim da na toj mapi pronalazimo vrela inspiracije, da se zagledamo u naše međusobne povezanosti, da učvrstimo naše stavove da samo pregalačkim radom možemo napraviti pomake i da obrazovanje moramo vratiti u ruke onih koji vole ovu profesiju, koji u njoj pronalaze misiju i svjetlo koje će predati novim generacijama. Na to, na tu predaju, se zapravo svodi sve što mi znamo od praiskona do danas.

Naida Hota-Muminović,

Ministrica za odgoj i obrazovanje