Abida Kapetanović , rođena 1963 god. , radi  u JU „Djeca Sarajeva“, Sarajevo . Diplomirala na studiju  na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, odsjek predškolski odgoj 2004. godine.  2013. godine je magistrirala na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i stekla zvanje magistar edukacijskih nauka iz oblasti pedagogije. Radila je deset  godina  kao odgajateljica u vrtićima. Od 2004. godine  u JU „Djeca Sarajeva“ obavlja poslove koordinatora za odgojno-obrazovni rad gdje je stekla više stručno  zvanje -viši stručni saradnik-koordinator za odgojno-obrazovni rad. Sudjelovala je u nizu brojnih projekata i organizaciji  seminara ispred Udruženja predškolskih uposlenika  Federacije B i H., te objavila radove iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija i osnaživanja odgajatelja.

S ciljem kontinuirane stručne naobrazbe i edukacije odgajatelja/ica  u oblasti ranog i  predškolskog odgoja i obrazovanja, te inoviranju odgojno-obrazovnog rada i predlaganje smjernica za poboljšanje rada, aktivno je bila uključena u izradi dokumenta „Strategija razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 2017-2022". Učestvuje u implementaciji projekta   MONKS/SAVE THE CHILDREN  Jačanje socijalnog uključivanja – jednako kvalitetno  obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.uvođenje/implementacija definiranih ishoda učenja"- kao koordinator tima za predškolski odgoj i obrazovanje. U radnoj grupi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, ispred MONKS-a,  aktivno sudjeluje u edukaciji  u izradi Zajedničke jezgre Cjelovitog razvojnog programa za predškolski odgoj i obrazovanje  definirani na ishodima učenja B i H.  Za  Kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje pristupa radu sa radnom grupom odgajatelja, a potom se uključuje u rad Ekspertne radne grupe.

 

JU "Djeca Sarajeva"
Član Ekspertne radne grupe
Radna grupa
Ekspertna radna grupa