JU Druga gimnazija
Koordinator/ica Stručnog tima
Radna grupa
Likovna kultura