Aleksandra Junuzović, rođena 1968. godine, radi 27 godina kao nastavnica matematike i fizike u OŠ „Ćamil Sijarić“. Završila je studij na Prirodno-matematičkom fakultetu i Pedagoškoj akademiji u Sarajevu. Autorica je udžbenika i zbirki iz matematike za devetogodišnju osnovnu školu i zbirke zadataka iz matematike za darovitu djecu. Urednica je udžbenika, radnih sveski, priručnika za nastavnike i zbirki zadataka za nastavne predmete matematika i fizika. Kao vanjski saradnik-konsultant izdavačke kuće Sarajevo Publishing organizirala je i izvodila edukativne radionice za nastavnike, izrađivala multimedijalne i digitalizirane sadržaje za udžbenike čiji je autor u printanom izdanju. Radila je na izmjeni nastavnog programa iz nastavnog predmeta matematika i učestvovala u izradi važećeg Nastavnog plana i programa u Kantonu Sarajevo. Izabrana je po javnom pozivu MONKS-a za člana Ekspertne radne grupe za izradu nastavnih planova i programa predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevo-Kurikulum Kantona Sarajevo.

JU OŠ „Ćamil Sijarić“
Član Ekspertne radne grupe
Radna grupa
Ekspertna radna grupa