Alma Žero je diplomirala i magistrirala na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gdje je trenutno i zaposlena kao viši asistent. Ima višegodišnje iskustvo u radu na različitim nivoima obrazovanja, projektima za osnaživanje mladih i profesionalnom usavršavanju nastavnika. Kroz volonterski angažman koordinatorice EIHR-a posvećena je odgoju i obrazovanju za mir i ljudska prava. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije iz oblasti obrazovanja nastavnika jezika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. 

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Član Ekspertne radne grupe
Radna grupa
Ekspertna radna grupa