Azra Nizić je rođena 1977.godine. Završila je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu gdje je stekla zvanje profesor biologije i na istom magistrirala na Odsjeku za ekologiju i zaštitu životne sredine. Od 2013.god se aktivno bavi učeničkim postignućima i nivoima znanja kroz učešće u Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa definisanih na ishodima za Prirodne nauke a kasnije i za Moju okolinu, Prirodu i Biologiju kao član radne grupe ZJNPP. Član Ekspertne radne grupe Kurikuluma Kantona Sarajevo od 2016. god. Polaznik i učesnik brojnih seminara, edukacija, škola iz oblasti unaprijeđenja nastavnog procesa, kritičkog mišljenja, inkluzije, izrade novih nastavnih programa. Član komisije za izradu NPP za Opću gimnaziju, koordinator revizije nastavnih planova i programa 2016. god i 2018. god., koordinator pripreme i realizacije interne evaluacije i eksterne procjene znanja učenika Kantona Sarajevo, član radne grupe za izradu Standarda učeničkih postignića za Biologiju. Radi u JU Srednjoškolski centar Hadžići.

JU Srednjoškolski centar Hadžići
Voditelj/ica Ekspertne radne grupe
Radna grupa
Ekspertna radna grupa