Vanes Mešić je rođen 30.9.1982. godine u Doboju. Od 2006. godine je zaposlen na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. 2016. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora za oblast „Fizika u obrazovanju“. Od 2019. godine obnaša funkciju voditelja doktorskog studija „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, a od 2020. preuzima i vođenje Odsjeka za fiziku na istom fakultetu.

Vanes Mešić je do sada objavio 25 naučnih i stručnih radova. Od toga je 16 radova indeksirano u bazi Web of Science. Također je objavio dva univerzitetska udžbenika iz oblasti Fizike u obrazovanju. Održao je više predavanja po pozivu, između ostalog i na Institutu za pedagogiju prirodnih nauka u Kielu (SR Njemačka).

Recenzent je u prestižnom CurrentContents časopisu Physical Review Special Topics – Physics Education Research čiji je izdavač Američko društvo fizičara. Također je recenzirao radove i za časopise: Zeitschrift für Didaktik der NaturwissenschaftenMetodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja i Croatian Journal of Education. Osim toga, član je uredništva časopisa The European Educational Researcher.

Vanes Mešić se aktivno služi engleskim i njemačkim jezikom.

Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Sarajevu
Član Ekspertne radne grupe
Radna grupa
Ekspertna radna grupa