Žaneta Džumhur, rođena 1964. u Sarajevu, šefica je Sektora za standarde znanja-učeničkih postignuća i ocjenjivanje rezultata u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, gdje radi od 2009. godine. Diplomirala je na Prirodno- matematičkom fakultetu, Odsjek matematika, a magistrirala je u području humanističkih nauka na Univerzitetu Džemal Bijedić, Mostar. Ima značajna iskustva u eksternom ocjenjivanju na nacionalnom i međunarodnom nivou. Koordinatorica je međunarodnih studija PISA, TIMSS i PIRLS u Bosni i Hercegovini a voditeljica je vanjskih vrednovanja koje Agencija poduzima u BiH. Učestvovala je u mnogim istraživačkim i razvojnim projektima u oblasti obrazovanja uključujući i Zajedničku jezgru definisanu na ishodima za matematičko, jezičko, društveno-humanističko, te kroskurikularno i međupredmento područje. Njeni profesionalni interesi podijeljeni su između rada na istraživanju učeničkih postignuća i razvoja ishoda učenja. Također je zanima bliska saradnja škola i različitih aktera u školskom okruženju.

APOSO
Član Ekspertne radne grupe
Radna grupa
Ekspertna radna grupa