Omogućen pristup dokumentima

Od 13.4.2021. omogućen je pristup dokumentima predmetnih kurikuluma. Predmetne kurikulume možete pogledati na dva načina:

  1. na platformi u dijelu Elementi kurikuluma, pri čemu je potrebno da se prijavite pomoću 
    Korisničko ime: kurikulum
    Lozinka: kurikulum
  2. kao .pdf dokumente u dijelu Dokumenti.

Predmetni kurikulum za Rani i predškolski odgoj i obrazovanje je moguće preuzeti samo kao .pdf dokument u dijelu Dokumenti.

Napomena:
Sadržaji predmetnih kurikuluma su u radnoj, nelektorisanoj verziji i predstavljaju stajališta autora (Stručnog tima za unapređenje nastavnih planova i programa u Kantonu Sarajevo za izradu Kurikuluma, kasnije preimenovanog u Ekpertna radna grupa (ERG) i Stručnih timova za izradu predmetnih kurikuluma) i ona ne odražavaju nužno stavove Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Nakon provedene javne rasprave, recenzije i dorade dokument- Kurikulum Kantona Sarajevo će u zakonom predviđenoj proceduri biti donesen i objavljen te na taj način biti dostupan stručnoj, naučnoj i široj javnosti kao zvaničan dokument.

Slika