Aida Sejdić-Melezović , rođena 1979.g, radi u Drugoj gimnaziji Sarajevo. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a magistritala u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (La Sapienza Roma, Univerzitet u Beogradu), na temu „Cultural diplomacy of Bosnia and Herzegovina“.

U Drugoj gimnaziji Sarajevo radi kao profesorica Muzičke kulture. Koordinatorica je za CAS (creativity, activity, service) u IBO Diploma programu, te voditeljica oblasti personal project u Middle Years programu.

Učestvovala je u radnim tijelima International Baccalaureate Organization na izradi kurikuluma i priručnika za nastavnike i učenike, kao i pripremi i uvođenju društveno-korisnog učenja u srednje škole (gimnazije)  u Kantonu Sarajevo.

JU Druga gimnazija
Član Ekspertne radne grupe
Radna grupa
Ekspertna radna grupa