Uvodna riječ ministrice

Dragi sugrađani, profesionalci u obrazovanju, draga djeco i dragi učenici, roditelji i staratelji,

nalazimo se na platformi koja sada pohranjuje plodove napornog rada vrhunskih profesionalaca, plodove sakupljene na putu kojim je Kanton Sarajevo prošao od 2016. godine u svojim naporima da reformira obrazovanje. U tom trenutku, na početku tog puta, pogled je bio usmjeren u dokumente po kojima se podučava, na Nastavni plan i program. Nastavni plan i program koji je i sada u upotrebi zapravo je skup vrlo različitih dokumenata podijeljen po nastavnim predmetima koji je povremeno imao svoje izmjene i dopune. Nerijetko su učitelji po svim obrazovnim nivoima ostajali iznenađeni kako je malo interdisciplinarnosti, te kako jedan te isti fenomen u svijesti djece i učenika pronalazi različita, a ne jedno spoznajno mjesto, tamo gdje se formiraju spoznaje i znanja. Nepostojanje jedinstvenog, integriranog procesa podučavanja davao je oskudne rezultate, što se na kraju i potvrdilo rezultatima PISA i TIMSS istraživanja u kojima su učestvovali i naši učenici.

Trideset predmetna kurikuluma na ovoj platformi izrađeni su na jedinstvenoj metodologiji i daju novi pristup podučavanju i učenju. Ovdje zacrtani ciljevi, ili šire kazano ishodi, oslanjaju se na koncentrične krugove definiranog razvoja kroz koje učenik prolazi. Na provedenoj javnoj raspravi za predmetne kurikulume na kojima su angažovani eminentni recenzenti iz cijele Bosne i Hercegovine učinjen je veliki pomak i presedan u kreiranju politika. Ovaj presedan krajnje je utemeljen u opredijeljenosti ovog ministarstva da je obrazovna reforma širi društveni proces, da je ona opšte dobro i naš generacijski poduhvat. 

Stoga nas čeka još mnogo posla. Intenzivno radimo na mapiranju obrazovne reforme i procesa obrazovne reforme. Razumljivo je da je 2018. godine trebalo početi od nečeg i zadovoljni smo što sada imamo dokumente koji će poslije javne rasprave i poslije recenzije i dorade dobiti priliku da ožive u srcima i umovima naših nastavnika, pa potom u učionici, tamo gdje se dešava najveći dio školskog podučavanja i učenja. Pa ipak, treba se zagledati u cjelovitost procesa. Sve što se podučava i uči, uči i podučava u učionici, mora imati svoju podršku u svim drugim vannastavnim, pa onda još šire školskim, a onda još šire u vanškolskim i društvenim prilikama, procesima, poduhvatima i aktivnostima. To su odgojni koncepti iz vrijednosnog sistema koje također treba oživjeti, sinhronizirati i prilagoditi djeci i učenicima i njihovim potrebama. U toj mapi već vidimo sistematične programe podrške odgajateljima i odgajateljicama, nastavnicima i nastavnicama, programe profesionalnog razvoja direktorica i direktora, dodjeljivanje markica školama koje su lideri u inovacijama, vrtićima i školama gdje djeca i učenici rado idu. U toj mapi su instrumenti za evaluaciju ukupne školske infrastrukture, koja je u službi postizanja ugodnog i funkcionalnog ambijenta za zdrav rast i razvoj djece i učenika. Dijete i učenik za nas nije samo sudionik, akter procesa podučavanja – djeca i učenici su naši mali-veliki ljudi, građani, koji će vrlo brzo biti donosioci odluka, malih i velikih, svakodnevnih, sa rutinskim i dalekosežnim posljedicama za njih, njihove porodice i naravno njihovu domovinu Bosnu i Hercegovinu u njenoj raskošnoj raznolikosti, kakva se samo na rijetkim mjestima u svijetu susreće. Na rubovima te mape po kojoj reformiramo obrazovanje nalaze se veze sa svim drugim servisima i oblastima društva koji će obrazovnom sistemu dati presudnu svrsishodnost pri postizanju cjelovitog ambijenta koji će biti prijateljski raspoložen prema djeci, mladima i porodici općenito, sa svim njenim potrebama, različitim i sličnim.

Svima nam želim da na toj mapi pronalazimo vrela inspiracije, da se zagledamo u naše međusobne povezanosti, da učvrstimo naše stavove da samo pregalačkim radom možemo napraviti pomake i da obrazovanje moramo vratiti u ruke onih koji vole ovu profesiju, koji u njoj pronalaze misiju i svjetlo koje će predati novim generacijama. Na to, na tu predaju, se zapravo svodi sve što mi znamo od praiskona do danas.

Naida Hota-Muminović,

Ministrica za odgoj i obrazovanje