Sandra Muratović je rođena 1973.godine. Diplomirala je psihologiju na Odsjeku za
psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i 2006.godine magistrirala na istom odsjeku.
Od 2001. godine je zaposlena kao profesorica psihologije u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, a od
2008. godine u Drugoj gimnaziji Sarajevo na nacionalnom i IB programu. Završila je edukaciju
iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, trenutno u procesu supervizije za shema
psihoterapeuta. Učestvovala je na stručnim i naučnim kongresima, uglavnom sa radovima iz
oblasti psihoterapije i mentalnog zdravlja, te bila angažirana na brojnim projektima u oblasti
obrazovanja.

JU Druga gimnazija
Član Ekspertne radne grupe
Radna grupa
Ekspertna radna grupa