Upoznajte naš tim

Na reformi obrazovanja i izradi predmetnih kurikuluma Kantona Sarajevo bilo je angažovano, po javnom pozivu objavljenom 2016. godine 14 članova Radne grupe za izradu nastavnih programa predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevo - Kurikulum Kantona Sarajevo. Do prvog javnog poziva za izradu predmetnih kurikuluma tim je izradio dva dokumenta koji su poslužili kao okosnica svih daljih procesa i aktivnosti tako da je 2018. godine raspisan  javni poziv za predmetne grupe i rad na prvom zadatku je počeo. Nakon toga uslijedilo je još nekoliko zbirnih ili pojedinačnih javnih poziva 2018. i 2019. godine za predmetne grupe. U završnoj fazi procesa ukupno 80 prosvjetnih radnika članova/ica predmetnih grupa, 12 članova/ica ERG-a, 14 članova/ica Stručnog tima i 1 projekt menadžer.

Radna grupa

Vanes Mešić

Vanes Mešić

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Sarajevu

Vanes Mešić je rođen 30.9.1982. godine u Doboju. Od 2006. godine je zaposlen na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. 2016. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora za oblast „Fizika u obrazovanju“. Od 2019. godine obnaša funkciju voditelja doktorskog studija „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, a od 2020. preuzima i vođenje Odsjeka za fiziku na istom fakultetu.

Vanes Mešić je do sada objavio 25 naučnih i stručnih radova. Od toga je 16 radova indeksirano u bazi Web of Science. Također je objavio dva univerzitetska udžbenika iz oblasti Fizike u obrazovanju. Održao je više predavanja po pozivu, između ostalog i na Institutu za pedagogiju prirodnih nauka u Kielu (SR Njemačka).

Recenzent je u prestižnom CurrentContents časopisu Physical Review Special Topics – Physics Education Research čiji je izdavač Američko društvo fizičara. Također je recenzirao radove i za časopise: Zeitschrift für Didaktik der NaturwissenschaftenMetodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja i Croatian Journal of Education. Osim toga, član je uredništva časopisa The European Educational Researcher.

Vanes Mešić se aktivno služi engleskim i njemačkim jezikom.

Žaneta Džumhur

Žaneta Džumhur

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
APOSO

Žaneta Džumhur, rođena 1964. u Sarajevu, šefica je Sektora za standarde znanja-učeničkih postignuća i ocjenjivanje rezultata u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, gdje radi od 2009. godine. Diplomirala je na Prirodno- matematičkom fakultetu, Odsjek matematika, a magistrirala je u području humanističkih nauka na Univerzitetu Džemal Bijedić, Mostar. Ima značajna iskustva u eksternom ocjenjivanju na nacionalnom i međunarodnom nivou. Koordinatorica je međunarodnih studija PISA, TIMSS i PIRLS u Bosni i Hercegovini a voditeljica je vanjskih vrednovanja koje Agencija poduzima u BiH. Učestvovala je u mnogim istraživačkim i razvojnim projektima u oblasti obrazovanja uključujući i Zajedničku jezgru definisanu na ishodima za matematičko, jezičko, društveno-humanističko, te kroskurikularno i međupredmento područje. Njeni profesionalni interesi podijeljeni su između rada na istraživanju učeničkih postignuća i razvoja ishoda učenja. Također je zanima bliska saradnja škola i različitih aktera u školskom okruženju.