Ponovna objava Javnog poziva za prijavu recenzenata dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo za nastavne predmete

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo ponavlja javni poziv za prijavu recenzenata dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo nastavnih predmeta za koje nije bilo dovoljno prijavljenih kandidata. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim kandidatima na prijavama i obavještavamo ih da će putem maila dobiti odgovor na javni poziv u narednom periodu.

Dodatak