Predstavljanje dokumenta Kurikuluma Kantona Sarajevo – Webinari

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u narednom periodu, organizuje niz webinara u cilju predstavljanja i pojašnjavanja dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo. 

Članovi stručnih timova, koji su radili na izradi dokumenata, će predstaviti elemente kurikuluma kao drugi korak javne rasprave u cilju izrade jasnijih i potpunijih finalnih dokumenata.

Pozivamo sve učesnike odgojno-obrazovnog procesa da prisustvuju webinarima, a da se prije toga upoznaju sa objavljenim materijalima na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje -  http://kurikulum.ks.gov.ba , kako bi imali što kvalitetniju interakciju i diskusiju tokom webinara.

U narednom periodu, sve primjedbe i sugestije na dokument Kurikulum iz prve i druge faze javne rasprave će biti dostupne na platformi - http://kurikulum.ks.gov.ba, a nakon obrade istih.

Obavijest o pristupu webinaru će biti dostavljena sat vremena prije početka webinara na e-mail učesnika navedenog kao kontakt u prijavnom obrascu.

U prilogu se nalazi plan i termini realizacije webinara.