Predstavljeni dokumenti Kurikuluma Kantona Sarajevo putem webinara

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u periodu od 21. juna do 30. juna realizivalo je drugu fazu javne rasprave tj. predstavilo je dokumenta Kurikuluma Kantona Sarajevo integracijom suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces uz pomoć digitalnih tehnologija.

Predstavljanje je urađeno putem webinara, a u cilju boljeg razumijevanja urađenih dokumenta od strane nastavne zajednice kroz dodatno pojašnjavanje dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo. 

Predstavljeno je ukupno 22 nacrta predmetnih kurikuluma i Kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Članovi stručnih timova koji su pripremili dokumente predstavili su elemente kurikuluma i ukazali na razliku između dosadašnjeg načina podučavanja i izučavanja predmeta te kurikularnog pristupa.

Svi webinari su snimljeni i dostupni su na Youtube kanalu Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i na platformi Kurikulum Kantona Sarajevo, kao modernom komunikacijskom kanalu za obavještavanje šire javnosti i transparentnosti rada.

LINK: https://www.youtube.com/channel/UC3NM9LTYjfwKp4Cpg8qAILg/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

Zahvaljujemo se svim učesnicima na prisustvu i konstruktivnim komentarima. U narednom periodu, sve primjedbe i sugestije na dokument Kurikulum iz prve i druge faze javne rasprave će nakon obrade istih, biti dostupne na platformi - http://kurikulum.ks.gov.ba/