Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma

Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma za zanimanja Stolar – CNC operater i Projektant odjeće na računaru i to:

  1. Kompjutersko crtanje, Dizajn i konstrukcije, Materijali, Mašine i uređaji, Tehnološki procesi u obradi drveta, Obrada na CNC mašinama - 2 člana (dipl.ing. mašinstva)
  2. Matematika u struci - 1 član
  3. Praktična nastava za zanimanje Stolar – CNC operater - 2 člana (VKV Stolar; inžinjer drvnoprerađivačke struke)
  4. Tekstilna vlakna, Tehnologija tekstila, Konstrukcije odjeće, Modeliranje odjeće na računaru, Gradiranje odjeće na računaru, Projektovanje i oblikovanje tekstila - 2 člana (dipl.ing. konfekcijskog smjera)
  5. Praktična nastava za zanimanje Projektant odjeće na računaru - 2 člana (dipl.ing. konfekcijskog smjera; VII stepen, likovna akademija, smjer produkt dizajn)
  6. Pedagog - 2 člana