Upoznajte naš tim

Na reformi obrazovanja i izradi predmetnih kurikuluma Kantona Sarajevo bilo je angažovano, po javnom pozivu objavljenom 2016. godine 14 članova Radne grupe za izradu nastavnih programa predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevo - Kurikulum Kantona Sarajevo. Do prvog javnog poziva za izradu predmetnih kurikuluma tim je izradio dva dokumenta koji su poslužili kao okosnica svih daljih procesa i aktivnosti tako da je 2018. godine raspisan  javni poziv za predmetne grupe i rad na prvom zadatku je počeo. Nakon toga uslijedilo je još nekoliko zbirnih ili pojedinačnih javnih poziva 2018. i 2019. godine za predmetne grupe. U završnoj fazi procesa ukupno 80 prosvjetnih radnika članova/ica predmetnih grupa, 12 članova/ica ERG-a, 14 članova/ica Stručnog tima i 1 projekt menadžer.

Radna grupa

Abida Kapetanović

Abida Kapetanović

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
JU "Djeca Sarajeva"

Abida Kapetanović , rođena 1963 god. , radi  u JU „Djeca Sarajeva“, Sarajevo . Diplomirala na studiju  na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, odsjek predškolski odgoj 2004. godine.  2013. godine je magistrirala na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i stekla zvanje magistar edukacijskih nauka iz oblasti pedagogije. Radila je deset  godina  kao odgajateljica u vrtićima. Od 2004. godine  u JU „Djeca Sarajeva“ obavlja poslove koordinatora za odgojno-obrazovni rad gdje je stekla više stručno  zvanje -viši stručni saradnik-koordinator za odgojno-obrazovni rad. Sudjelovala je u nizu brojnih projekata i organizaciji  seminara ispred Udruženja predškolskih uposlenika  Federacije B i H., te objavila radove iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija i osnaživanja odgajatelja.

S ciljem kontinuirane stručne naobrazbe i edukacije odgajatelja/ica  u oblasti ranog i  predškolskog odgoja i obrazovanja, te inoviranju odgojno-obrazovnog rada i predlaganje smjernica za poboljšanje rada, aktivno je bila uključena u izradi dokumenta „Strategija razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 2017-2022". Učestvuje u implementaciji projekta   MONKS/SAVE THE CHILDREN  Jačanje socijalnog uključivanja – jednako kvalitetno  obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.uvođenje/implementacija definiranih ishoda učenja"- kao koordinator tima za predškolski odgoj i obrazovanje. U radnoj grupi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, ispred MONKS-a,  aktivno sudjeluje u edukaciji  u izradi Zajedničke jezgre Cjelovitog razvojnog programa za predškolski odgoj i obrazovanje  definirani na ishodima učenja B i H.  Za  Kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje pristupa radu sa radnom grupom odgajatelja, a potom se uključuje u rad Ekspertne radne grupe.

 

Administrativno-pravna i tehnička podrška

Administrativno-pravna i tehnička podrška

Ekspertna radna grupa
MONKS

Nihada Čolić, voditelj/ica za stručno praćenje Kurikuluma KS

Adel Kopić, podrška za pravne poslove Kurikuluma KS

Sadeta Selimović, podrška za ekonomske poslove Kurikuluma KS

Ena Bučan, administrativna podrška, projekt-menadžer Kurikuluma KS

Aida Sejdić-Melezović

Aida Sejdić-Melezović

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
JU Druga gimnazija

Aida Sejdić-Melezović , rođena 1979.g, radi u Drugoj gimnaziji Sarajevo. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a magistritala u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (La Sapienza Roma, Univerzitet u Beogradu), na temu „Cultural diplomacy of Bosnia and Herzegovina“.

U Drugoj gimnaziji Sarajevo radi kao profesorica Muzičke kulture. Koordinatorica je za CAS (creativity, activity, service) u IBO Diploma programu, te voditeljica oblasti personal project u Middle Years programu.

Učestvovala je u radnim tijelima International Baccalaureate Organization na izradi kurikuluma i priručnika za nastavnike i učenike, kao i pripremi i uvođenju društveno-korisnog učenja u srednje škole (gimnazije)  u Kantonu Sarajevo.

Aleksandra Junuzović

Aleksandra Junuzović

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
JU OŠ „Ćamil Sijarić“

Aleksandra Junuzović, rođena 1968. godine, radi 27 godina kao nastavnica matematike i fizike u OŠ „Ćamil Sijarić“. Završila je studij na Prirodno-matematičkom fakultetu i Pedagoškoj akademiji u Sarajevu. Autorica je udžbenika i zbirki iz matematike za devetogodišnju osnovnu školu i zbirke zadataka iz matematike za darovitu djecu. Urednica je udžbenika, radnih sveski, priručnika za nastavnike i zbirki zadataka za nastavne predmete matematika i fizika. Kao vanjski saradnik-konsultant izdavačke kuće Sarajevo Publishing organizirala je i izvodila edukativne radionice za nastavnike, izrađivala multimedijalne i digitalizirane sadržaje za udžbenike čiji je autor u printanom izdanju. Radila je na izmjeni nastavnog programa iz nastavnog predmeta matematika i učestvovala u izradi važećeg Nastavnog plana i programa u Kantonu Sarajevo. Izabrana je po javnom pozivu MONKS-a za člana Ekspertne radne grupe za izradu nastavnih planova i programa predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevo-Kurikulum Kantona Sarajevo.

Alma Žero

Alma Žero

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Alma Žero je diplomirala i magistrirala na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gdje je trenutno i zaposlena kao viši asistent. Ima višegodišnje iskustvo u radu na različitim nivoima obrazovanja, projektima za osnaživanje mladih i profesionalnom usavršavanju nastavnika. Kroz volonterski angažman koordinatorice EIHR-a posvećena je odgoju i obrazovanju za mir i ljudska prava. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije iz oblasti obrazovanja nastavnika jezika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. 

Azra Nizić

Azra Nizić

Voditelj/ica Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
JU Srednjoškolski centar Hadžići

Azra Nizić je rođena 1977.godine. Završila je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu gdje je stekla zvanje profesor biologije i na istom magistrirala na Odsjeku za ekologiju i zaštitu životne sredine. Od 2013.god se aktivno bavi učeničkim postignućima i nivoima znanja kroz učešće u Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa definisanih na ishodima za Prirodne nauke a kasnije i za Moju okolinu, Prirodu i Biologiju kao član radne grupe ZJNPP. Član Ekspertne radne grupe Kurikuluma Kantona Sarajevo od 2016. god. Polaznik i učesnik brojnih seminara, edukacija, škola iz oblasti unaprijeđenja nastavnog procesa, kritičkog mišljenja, inkluzije, izrade novih nastavnih programa. Član komisije za izradu NPP za Opću gimnaziju, koordinator revizije nastavnih planova i programa 2016. god i 2018. god., koordinator pripreme i realizacije interne evaluacije i eksterne procjene znanja učenika Kantona Sarajevo, član radne grupe za izradu Standarda učeničkih postignića za Biologiju. Radi u JU Srednjoškolski centar Hadžići.

Hatidža Šaljić

Hatidža Šaljić

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
JU OŠ "Malta"

Hatidža Šaljić, rođena 1971. u Sarajevu, profesorica razredne nastave, diplomirala na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu na Odsjeku za razrednu nastavu. Vodila i učestvovala u nizu projekta iz oblasti obrazovanja i promoviranja obrazovanja. U procesu reforme od 2018. kao član Stručnog tima za izradu predmetnog kurikuluma za BJK/HJK/SJK, koordinator Stručnog tima za BJK/HJK/SJK 2019/2020. i član Ekspertne radne grupe od 2020. godine.

Raniji članovi ERG-a (za period 2016-2021)

Raniji članovi ERG-a (za period 2016-2021)

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
 • Benjamin Hedžić-voditelj 
 • Asmir Hasičić-zamjenik voditelja 
 • Namir Ibrahimović- voditelj 
 • Zehra Bajramović
 • Jasmina Čongo
 • Asila Halilović
 • Aida Jerlagić
 • Aida Rizvanović
 • Adila Salibašić
 • Elvis Mehanović
 • Sandra Bjelan-Guska
 • Nermin Đapo
 • Lejla Kafedžić

Sandra Muratović

Sandra Muratović

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
JU Druga gimnazija

Sandra Muratović je rođena 1973.godine. Diplomirala je psihologiju na Odsjeku za
psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i 2006.godine magistrirala na istom odsjeku.
Od 2001. godine je zaposlena kao profesorica psihologije u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, a od
2008. godine u Drugoj gimnaziji Sarajevo na nacionalnom i IB programu. Završila je edukaciju
iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, trenutno u procesu supervizije za shema
psihoterapeuta. Učestvovala je na stručnim i naučnim kongresima, uglavnom sa radovima iz
oblasti psihoterapije i mentalnog zdravlja, te bila angažirana na brojnim projektima u oblasti
obrazovanja.