Upoznajte naš tim

Na reformi obrazovanja i izradi predmetnih kurikuluma Kantona Sarajevo bilo je angažovano, po javnom pozivu objavljenom 2016. godine 14 članova Radne grupe za izradu nastavnih programa predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevo - Kurikulum Kantona Sarajevo. Do prvog javnog poziva za izradu predmetnih kurikuluma tim je izradio dva dokumenta koji su poslužili kao okosnica svih daljih procesa i aktivnosti tako da je 2018. godine raspisan  javni poziv za predmetne grupe i rad na prvom zadatku je počeo. Nakon toga uslijedilo je još nekoliko zbirnih ili pojedinačnih javnih poziva 2018. i 2019. godine za predmetne grupe. U završnoj fazi procesa ukupno 80 prosvjetnih radnika članova/ica predmetnih grupa, 12 članova/ica ERG-a, 14 članova/ica Stručnog tima i 1 projekt menadžer.

Radna grupa

Abida Kapetanović

Abida Kapetanović

Koordinator/ica Stručnog tima
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
JU "Djeca Sarajeva"

Abida Kapetanović

Abida Kapetanović

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
JU "Djeca Sarajeva"

Abida Kapetanović , rođena 1963 god. , radi  u JU „Djeca Sarajeva“, Sarajevo . Diplomirala na studiju  na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, odsjek predškolski odgoj 2004. godine.  2013. godine je magistrirala na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i stekla zvanje magistar edukacijskih nauka iz oblasti pedagogije. Radila je deset  godina  kao odgajateljica u vrtićima. Od 2004. godine  u JU „Djeca Sarajeva“ obavlja poslove koordinatora za odgojno-obrazovni rad gdje je stekla više stručno  zvanje -viši stručni saradnik-koordinator za odgojno-obrazovni rad. Sudjelovala je u nizu brojnih projekata i organizaciji  seminara ispred Udruženja predškolskih uposlenika  Federacije B i H., te objavila radove iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija i osnaživanja odgajatelja.

S ciljem kontinuirane stručne naobrazbe i edukacije odgajatelja/ica  u oblasti ranog i  predškolskog odgoja i obrazovanja, te inoviranju odgojno-obrazovnog rada i predlaganje smjernica za poboljšanje rada, aktivno je bila uključena u izradi dokumenta „Strategija razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 2017-2022". Učestvuje u implementaciji projekta   MONKS/SAVE THE CHILDREN  Jačanje socijalnog uključivanja – jednako kvalitetno  obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.uvođenje/implementacija definiranih ishoda učenja"- kao koordinator tima za predškolski odgoj i obrazovanje. U radnoj grupi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, ispred MONKS-a,  aktivno sudjeluje u edukaciji  u izradi Zajedničke jezgre Cjelovitog razvojnog programa za predškolski odgoj i obrazovanje  definirani na ishodima učenja B i H.  Za  Kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje pristupa radu sa radnom grupom odgajatelja, a potom se uključuje u rad Ekspertne radne grupe.

 

Adin Begić

Adin Begić

Član/ica Stručnog tima
Informatika
JU OŠ „Mehmed-beg                   Kapetanović Ljubušak“

Adisa Sokolović

Adisa Sokolović

Član/ica Stručnog tima
Historija
JU OŠ „Isak Samokovlija“

Administrativno-pravna i tehnička podrška

Administrativno-pravna i tehnička podrška

Ekspertna radna grupa
MONKS

Nihada Čolić, voditelj/ica za stručno praćenje Kurikuluma KS

Adel Kopić, podrška za pravne poslove Kurikuluma KS

Sadeta Selimović, podrška za ekonomske poslove Kurikuluma KS

Ena Bučan, administrativna podrška, projekt-menadžer Kurikuluma KS

Aida Sejdić-Melezović

Aida Sejdić-Melezović

Koordinator/ica Stručnog tima
Muzička kultura
JU Druga gimnazija Sarajevo

Aida Sejdić-Melezović

Aida Sejdić-Melezović

Koordinator/ica Stručnog tima
Engleski jezik
JU Druga gimnazija Sarajevo

Aida Sejdić-Melezović

Aida Sejdić-Melezović

Član Ekspertne radne grupe
Ekspertna radna grupa
JU Druga gimnazija

Aida Sejdić-Melezović , rođena 1979.g, radi u Drugoj gimnaziji Sarajevo. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a magistritala u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (La Sapienza Roma, Univerzitet u Beogradu), na temu „Cultural diplomacy of Bosnia and Herzegovina“.

U Drugoj gimnaziji Sarajevo radi kao profesorica Muzičke kulture. Koordinatorica je za CAS (creativity, activity, service) u IBO Diploma programu, te voditeljica oblasti personal project u Middle Years programu.

Učestvovala je u radnim tijelima International Baccalaureate Organization na izradi kurikuluma i priručnika za nastavnike i učenike, kao i pripremi i uvođenju društveno-korisnog učenja u srednje škole (gimnazije)  u Kantonu Sarajevo.